Just In
Community
Forum
V
More
for Life

10/26/2003 c1 Strayct
er zijn veel nederlandse gedichten op deze site te vinden, je moet ze alleen zoeken. ik vind je naam erg tof (moest er ff uit) Ik vind de herhaling van de zinnen op het laatst het mooist! mooi gedicht!
10/20/2003 c1 10child-like dreamer
good poem, i liked, only thign is u seem to use night/fight a lot, almsot too mcuh-if u want it that way its fine, but jsut a suggestion, if u acn change it, u should. :)

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service