Just In
Community
Forum
V
More
for ketterse engel compleet

9/22/2004 c1 AVIGON
Het verhaal zelf is niet slecht, ik zou alleen de tekst nog wat bijschaven. Ik hoop dat ik niet overkom als een muggenzifter.

"s'avonds" - "'s avonds"
de overgang tussen de twee perspectieven zou je best wat duidelijker in beeld brengen. Nieuw hoofdstuk, inspringen o.i.d.
"enigste dochter" - "enige dochter"
"onzelfzeker" - "onzeker"
je gebruikt nogal vaak beletseltekens, wat de tred van je verhaal wat verbreekt
sommige van je zinnen (zoals "om er dan onmiddellijk daarna er weer aan te steken", "De trein raasde voorbij hen heen") zijn wat krom doordat je er zoveel bijwoorden en bepalingen in lijkt te willen steken; probeer het misschien wat eenvoudiger te houden.
je zet je komma's al eens op een verkeerde plaats, zoals bv. voor een "en", en vergeet er op andere plaatsen te zetten (tussen twee werkwoorden, e.d.m.)

Ik zou wel proberen dit en het andere deel van het verhaal wat uniformer voor te stellen, als je daar nog zin in zou hebben. ;)

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service