Shokushu ga suki da!
Sekushi shokusho no
Nekketsu naa.