Hey! Enjoy!

This has gotta be the first Filipino writing piece I published. Anyways, this was actually for my Filipino subject in school. We had this invite-a-teacher-to-Filipino thing before, and we had to a poem based on what we learned on the activity. So, here it is!

By the way, J.B., if you're reading this, thanks for helping me with the rhyming words! You know who you are.

Since this is not fanfiction, I will not put the disclaimer thing anymore. :):


Ang Ating mga Guro

May kilala akong mga tao na mahirap ang kanilang trabaho
Sila ay ang ating dakilang mga guro
Sa umaga, hapon, at gabi, ay nagtuturo

Bakit ngayon, meron paring mga nagtuturo?
Dahil ba sa pera, or walang mahanap na trabaho?
O siguro, pinilit lang sila?
Hindi! Dahil mahal nila tayo, kaya sila nandito!

Nandito sila para sa mga estudyante
Nagtuturo ng mga magagandang asal at asignatura
Palaging nakikinig sa ating mga problema
Kahit kailan, hindi tayo pinabayaan

Kahit gaanong kahirap ang mga pagsubok, hindi sumusuko
May kilala akong mga tao na mahirap ang kanilang trabaho
Mapagmahal, matiyaga, at matalino
Sila ang ating mga guro


Thank you for taking your time to read this poem! I hope you guys enjoyed it! Salamat!

Sayonara! ^_^