Вишке

Вишке рахама (Loud laughter)
Вишке модамарь (Lots of potatoes)
Вишке варма (Strong wind)
Вишке ярхцамбель (Multiple dishes of various foods)

Архт ди ватт, кода козя, (Come and see, how bountiful)
Мокшень кяленьке! (our Moksha language is)
Асу валда лама фчёк кода (many useful words are just right like)
«Кельгондендярялихтень» ("If I fell in love with you")