Just In
Community
Forum
V
More
Natten PM
My Stories 2
1 Domedagen Något håller på att hända i världen. Skräcken sprider sig. En mörk man står några meter bort på gatan. Hans händer är blodiga.
Fiction: Horror, T, Swedish, Horror & Supernatural, words: 3k+, favs: 1, 3/19/2011
2De som Vandrar i Natten » Sara trodde att hon var människa - eller det var i varje fall vad hon alltid hade hoppats - men när de glödande ögonen dyker upp för första gången finner hon att hon är en främling till och med i sin egen familj.
Fiction: Fantasy, T, Swedish, Fantasy & Tragedy, chapters: 2, words: 2k+, favs: 2, follows: 1, updated: 12/31/2009 published: 12/21/2009
Author: Follow Favorite


Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service