Just In
Community
Forum
V
More
Ellesra PM
My Stories 1
Untitled tittel fortsatt uklar Noen ganger er skjebnen nok til å føre helt ulike personer sammen. Men i virkeligheten vil de ikke drepe dragen og redde kongeriket; for når alt kommer til alt, så vil et menneske alltid det beste for en selv.
Fiction: Fantasy, T, Norwegian, Supernatural & Adventure, words: 1k+, 10/21/2010
Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service