Just In
Community
Forum
V
More
Zireael07 PM
My Stories 2
1Tales of Cathair Cothrom » A series of oneshots set in a world inspired by Roman, Greek and Celtic mythology. There is no single protagonist - many characters will present their chapters. Rated M due to (non-explicit) scenes of sexual nature. I am not afraid of criticism, in fact, I welcome it!
Fiction: Fantasy, M, English, Fantasy, chapters: 6, words: 4k+, favs: 1, updated: 12/26/2012 published: 11/9/2012
Opowieści z Cathair Cothrom » Zbiór opowiadań osadzonych w świecie inspirowanym mitologią grecką, rzymską i celtycką. Bez jednego protagonisty - wypowiadać się będzie wiele postaci. Rating M ze względu na sceny damsko-męskie. Jeśli uważacie, że coś jest za "ostre" jak na ten rating, napiszcie do mnie, a zmienię. Nie boję się komentarzy i konstruktywnej krytyki!
Fiction: Fantasy, M, Polish, Fantasy, chapters: 15, words: 7k+, 10/8/2012
Author: Follow Favorite


Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service