Just In
Community
Forum
V
More
glitterypower PM
My Stories 1
Killen med de mörka ögonen Går första året i gymnasiet nu, så har en uppgift att skriva en novell, så skriv ihop något. Novellen handlar om Nathalie, hon är en vanlig tjej helt enkelt. Men allt ändras när hon möter killen med de mörka ögonen, Alex. I början är hon nyfiken varför ser en kille som han på henne men allt ändras när hon märker att han förföljer henne. Han ser inte ut att vara från denna värld.
Fiction: Romance, M, Swedish, Romance & Supernatural, words: 1k+, favs: 1, follows: 1, 9/13/2012
Author: Follow Favorite

Twitter . Help . Sign Up . Cookies . Privacy . Terms of Service